Precision Dietz l Phone: 66-081-318 6700, 66-090-107 6565, 66-086-801-7204

ระบบการแพทย์ทางไกลสำหรับโรงงาน องค์กร บริษัท

ระบบการแพทย์ทางไกลสำหรับโรงงาน องค์กร บริษัท

ระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine เป็นบริการจัดหาระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อให้บริการสำหรับโรงงาน บริษัท สถานศึกษา หรือ หน่วยงานภาครัฐ และสถานพยาบาล ให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ สอบถามอาการ ตรวจสอบสิทธิ์ชำระเงิน แพทย์วินิจฉัย สั่งยา จัดส่งยา โดยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาที่เป็นสวัสดิการขององค์กร หรือ สวัสดิการประกันกลุ่ม หรือ สิทธิ์ชำระเงินเองได้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล แต่ยังได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการได้รับยาและเวชภัณฑ์ ครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดความเสี่ยง ลดค่าใช้จ่ายในการหยุดงานและการเดินทางไปโรงพยาบาล

องค์กรใดสนใจติดต่อได้ที่ sale@dietz.asia

 

ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
องค์กรขนาดใหญ่มักมีปัญหาด้านงบประมาณสุขภาพของพนักงานเพิ่มขึ้นทุกปี พนักงานจะต้องหยุดงานเพื่อเตินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ทำให้ขาดรายได้และองค์กรสูญเสียเวลาทำงานและการจัดการทรัพยากรบุคคล แม้ว่าหลายองค์กรจะมีการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน แต่ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น พนักงานจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือ ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกินเป็นจำนวนมาก

 

ไดเอทซ์เทเลเมดิซีน ช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงาน
พนักงานที่เจ็บป่วยโรคไม่รุนแรง หรือ โรคเรื้อรังที่ต้องติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้การพบแพทย์ออนไลน์ ผ่านระบบไดเอทซ์เทเลเมดิซีน ได้ที่ห้องพยาบาลขององค์กร หรือ ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของตนเอง ผู้ป่วยจะทำการตรวจวัดสุขภาพต่างๆ (ที่ห้องพยาบาล หรือ ที่บ้านของพนักงานเอง) เช่น อุณหภูมิ ความดันโลหิต ชีพจร ระดับออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ น้ำหนัก ระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น แพทย์จะสอบถามอาการ ทำการวิเคราะห์อาการ ซักถามประวัติ ร่วมกับการพิจารณาผลการตรวจสุขภาพ เพื่อวินิจฉัย และ จัดยาตามอาการ ระบบสามารถจัดยาจากห้องพยาบาล หรือ จัดส่งยาอื่นๆไปให้ที่บ้านหรือที่ทำงานในวันถัดไป โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ลงได้ถึงกว่า 40-50% เมื่อเทียบกับการเดินทางไปโรงพยาบาลเอกชน โดยค่าใช้จ่ายสามารถเคลมจากสวัสดิการพนักงาน หรือ ประกันกลุ่มได้

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง
ไดเอทซ์เทเลเมดิซีน มีสถานพยาบาลชั้นนำร่วมให้บริการ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ครอบคลุมโรคทั่วไป เช่น ไข้ ปวดท้อง ท้องเสีย ไอ เจ็บคอ จนถึงโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สุขภาพจิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในภาวะฉุกเฉิน หรือ อาการรุนแรง หรือ ต้องดำเนินการทำแผล ห้ามเลือด เป็นต้น ผู้ป่วยต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาล ไม่สามารถดำเนินการเทเลเมดิซีนได้

 

เทเลเมดิซีนสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย
เทเลเมดิซีนหรือการแพทย์ทางไกล ที่ดำเนินการได้รับรองตามกฎหมาย คือ 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข. เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)  2. ประกาศแพทยสภา ที่ 54/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) และคลินิกออนไลน์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563)

โรคทั่วไป (Simple Disease) ที่สามารถให้การวินิจฉัยและสั่งการรักษาโดยแพทย์ผ่านระบบเทเลเมดิซีนได้ เช่น

 1. ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
 2. ท้องเสีย
 3. ท้องผูก
 4. พยาธิลำไส้
 5. ปวด มีไข้
 6. แพ้ / มีน้ำมูก
 7. มีเสมหะ
 8. วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก
 9. เมารถ เมาเรือ
 10. โรคตาบางประเภท เช่น ตาแดง ตาอักเสบ จากโรคติดเชื้อ แสบตา ระคายเคืองตา อันเนื่องมาจาก ผง ควัน สิ่งสกปรกเข้าตา
 11. โรคปากและคอ เช่น อักเสบ และเจ็บในลำคอ กระพุ้งแก้มและลิ้นเป็นฝ้าขาว ปวดฟัน อาการระคายคอ เจ็บคอ
 12. แผล / ล้างแผล เล็กน้อย
 13. แผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เล็กน้อย
 14. ปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย
 15. โรคผิวหนัง บางประเภท เช่น หิด เหา และโลน กลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า เรื้อนกวาง ผิวหนังเป็นผื่นคัน ผดผื่นคัน ลมพิษ เกลื้อน
 16. บำรุงร่างกาย เช่น การขาดวิตามินบี และบำรุงร่างกาย การขาดวิตามินซี โลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่ การขาดวิตามินสำหรับผู้ใหญ่ การขาดวิตามิน A และ D

 

โรคเรื้อรัง / โรคอื่นๆ ที่สามารถให้การวินิจฉัยและสั่งการรักษาโดยแพทย์ผ่านระบบเทเลเมดิซีนได้ โดยร่วมกับการตรวจด้วยเครื่องตรวจสุขภาพด้วยตนเอง หรือ ตรวจที่สถานพยาบาล หรือ ห้องพยาบาล ทั้งนี้ ยกเว้นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และ แพทย์มีดุลยพินิจประเมินว่าการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนไม่เพียงพอ ต้องเดินทางมาตรวจเพื่มเติมด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ เทเลเมดิซีน สามารถใช้งานทั้งการปรึกษาก่อนเดินทางไปพบแพทย์ หรือ การติดตามการรักษาได้ด้วย เช่น

 1. สุขภาพใจ
 2. ศัลยกรรม
 3. ทันตกรรม
 4. ผิวหนังและความงาม
 5. กุมารเวช
 6. ไตเทียม การปรึกษาอาการต่างๆ
 7. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 8. ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ
 9. ระบบทางเดินปัสสาวะ
 10. เต้านม
 11. หัวใจและหลอดเลือด
 12. กระดูกและข้อ
 13. เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 14. สมองและระบบประสาท
 15. สูตินรีเวช
 16. ศูนย์สุขภาพ
 17. อายุรกรรม
 18. หู คอ จมูก
 19. ทางเดินอาหารและตับ
 20. จักษุ
 21. อื่นๆ