คุณพงษ์ชัย เพชรสังหาร CEO and Co-founder, Dietz.asia บรรยายเรื่อง CAPD Telemedicine (ระบบเทเลเมดิซีนสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง) ให้กับรพ.พระนครศรีอยุธยา ระบบพัฒนาใน Dietz NCDs Monitoring (CAPD Module)