ปัญหาใหญ่ของการระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้ คือจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก จนขนาดที่ว่าโรงพยาบาลต่างๆ ขยายศักยภาพ และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาจำนวนมากแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด