สำหรับร้านขายยา

ช่วยเภสัชกรให้คำปรึกษาคนไข้ได้สะดวกขึ้น

เภสัชกรสามารถจัดยาหรือจัดยาตามใบสั่งแพทย์ รองรับระบบชำระเงินและติดตามสถานะจัดส่งยา รวมถึงระบบการให้คำปรึกษาทาด้านเภสัชกรรม (Telepharmacy) ผ่านแชทและวีดีโอคอล

ร้านขายยาเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยที่อาการเล็กน้อยในการรับคำแนะนำจากเภสัชกรและได้รับยาไปทานที่บ้าน เภสัชกรดำเนินการจัดยาตามใบสั่งยาของแพทย์ รวมถึงการให้บริการทางเภสัชกรรม ร้านขายยามีบริการทั้งยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ

ร้านขายยามีกฎระเบียบที่เภสัชกรจะต้องประจำในร้านตลอดเวลาจึงจะสามารถขายยาอันตรายได้ ทำให้ร้านขายยาจำนวนมากที่เภสัชกรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ร้านได้ในบางเวลา จำเป็นต้องปิดร้าน หรือ ต้องจ้างพนักงานมาดูแลการขายยาประเภทอื่นที่ไม่ได้มีกฎหมายห้ามจำหน่าย เช่น ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

Tele-pharmacy ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างถูกต้อง

ไดเอทซ์มีบริการระบบ Tele-pharmacy สำหรับเภสัชกรในร้านขายยา ในการให้บริการเภสัชกรรมแบบออนไลน์กับผู้ป่วย ผ่านระบบแชทและวีดีโอคอล รวมถึงการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสถานพยาบาลในพื้นที่ผ่านระบบ Telemedicine แพทย์ในสถานพยาบาล ตรวจ วินิจฉัย ออกใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ และ ร้านขายยาโดยเภสัชกรสามารถจัดยาตามใบสั่งแพทย์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา รวมถึงติดตามผลการรักษาและอาการข้างเคียง โดยไดเอทซ์บริหารจัดการระบบขนส่งตามความต้องการของผู้ป่วย

ตัวอย่างร้านขายยาที่ใช้งาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ร้านขายยาจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ แต่จะมีค่าใช้จ่ายใน Transection fee ของแต่ละรายการของใบสั่งยา (ในส่วนนี้ผู้ป่วยเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม) ร้านขายยาสนใจใช้งานติดต่อ sale@dietz.asia