เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเยี่ยมชมการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” และการดูแลแบบ Home Isolation โดยศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชน