หลังจากที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกมาตรการการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)